Sponsorzy runtrack.pl

sponsorzy tras runtrack
sponsorzy tras runtrack

Wielu nie wierzyu0142o, u017ce siu0119 uda, a jednak!. u015acieu017cki Biegowe Runtrack doczekau0142y siu0119 sponsoru00f3w. Mecenasem 5 km (zielonej) pu0119tli zostau0142a Cottonina Villa & Mineral SPA Resort. Z kolei najdu0142uu017csza 10 km pu0119tla (czerwona) oznakowana jest logotypami Malinowego Dworu. Wybu00f3r nieprzypadkowy, bowiem sponsorzy tras stanowiu0105 u015bwietnu0105 bazu0119 wypadowu0105 dla biegaczy. W obu hotelach nie tylko mou017cna siu0119 dobrze wyspau0107, ale teu017c zjeu015bu0107. Oba teu017c maju0105 genialne zaplecze rehabilitacyjne i spa. Reklama obiektu00f3w znalazu0142a siu0119 ru00f3wnieu017c na stronie www.runtrack.pl, co stanowi jasny komunikat dla osu00f3b odwiedzaju0105cych witrynu0119, u017ce w tych obiektach biegacz znajdzie wszystko co mu do szczu0119u015bcia potrzebne. Przede wszystkim informacju0119 o tym gdzie w u015awieradowie-Zdroju mou017cna biegau0107 ( z dala od zgieu0142ku, w otoczeniu natury, nie niszczu0105c kolan).

Logotypy obu sponsoru00f3w zawieszone su0105 na kau017cdym su0142upku kierunkowym danej trasy. Bu0119du0105 tak piu0119knie siu0119 prezentowau0107 do jesieni przyszu0142ego roku. A jeu015bli wspu00f3u0142praca z Lasami Pau0144stwowymi (Nadleu015bnictwem u015awieradu00f3w) bu0119dzie siu0119 uku0142adau0107 u2013 du0142uu017cej. Dziu0119ki sponsorom u0142atwiej bu0119dzie utrzymau0107 trasy i naprawiu0107 szkody, bo natura i czu0142owiek wyrzu0105dzaju0105 je regularnie.

Bardzo dziu0119kujemy za zaufanie i wsparcie! A Pau0144stwa zapraszamy do testowania: biegowego, nordic walking, na niedzielny spacer, czy wyciszenie. Start i meta na u201eTewieu201d (duu017cy parking powyu017cej dolnej stacji kolei gondolowej).