I Forum Bosskich

forum bosskich

Projekt stworzony z mieszanki intuicji, szaleństwa i odwagi. W marcu 2019 roku z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprosiliśmy przedsiębiorcze kobiety z regionu do niezwykłej sesji zdjęciowej. Przed obiektywem aparatu stanęło 20 wyjątkowych Pań – właścicielek firm i Pań aktywnych społecznie. Chcieliśmy pokazać dokonania kobiet, które dzięki swojej odwadze, sile i determinacji osiągnęły sukces. Skala pozytywnego odbioru naszej akcji był tak ogromny, że postanowiliśmy projekt rozwinąć.

Skierować ofertę nie tylko do bizneswoman, ale także do tych kobiet które dopiero startują, szukają pomysłu na siebie, chcą zmienić kierunek rozwoju zawodowego, potrzebują motywacji, są matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, kobietami które po zakończeniu kariery zawodowej szukają pomysłu na siebie.

Dla nich przygotowaliśmy cykl szkoleń, paneli dyskusyjnych z zakresu biznesu, psychologii i coachingu pod nazwą „FORUM BOSS/KICH”.

Pierwsze odbyło się 2 października 2019 roku w Świeradowie Zdroju. Zgromadziło 73. Przez 12 godzin podczas szkoleń, paneli dyskusyjnych i networkingu udało się wyzwolić niesamowitą kobiecą energię, która teraz procentuje w formie nowych pomysłów biznesowych, studiów, rozwoju osobistego i kooperacji.

Ogromny sukces I FORUM BOSSKICH świadczy o zapotrzebowaniu na organizację wydarzeń w regionie skierowanych do kobiet, które pragną realizować się zarówno w biznesie jak i życiu osobistym. Zwłaszcza, że cena profesjonalnych szkoleń i odległość od dużych miast, uniemożliwia samorozwój większości z Pań.

Foto: Klaudia Cieplińska

Ogromny sukces I FORUM BOSSKICH u015bwiadczy o zapotrzebowaniu na organizacju0119 wydarzeu0144 w regionie skierowanych do kobiet, ktu00f3re pragnu0105 realizowau0107 siu0119 zaru00f3wno w biznesie jak i u017cyciu osobistym. Zwu0142aszcza, u017ce cena profesjonalnych szkoleu0144 i odlegu0142ou015bu0107 od duu017cych miast, uniemou017cliwia samorozwu00f3j wiu0119kszou015bci z Pau0144.

Foto: Klaudia Ciepliu0144ska